โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 22 มี.ค. 2567

โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน

(ผู้อ่าน 9 คน)

วันที่ 20 มี.ค. 2567

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2567

(ผู้อ่าน 12 คน)

วันที่ 23 ก.พ. 2567

บุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลเมืองพล

(ผู้อ่าน 12 คน)

วันที่ 16 ม.ค. 2567

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

(ผู้อ่าน 34 คน)

วันที่ 15 ม.ค. 2567

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

(ผู้อ่าน 27 คน)

วันที่ 8 ก.ย. 2566

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

(ผู้อ่าน 78 คน)

วันที่ 25 ส.ค. 2566

โครงการค่ายศิลปะเด็ก ปีงบประมาณ 2566

(ผู้อ่าน 52 คน)

วันที่ 11 ส.ค. 2566

กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ.2566

(ผู้อ่าน 55 คน)

วันที่ 2 มิ.ย. 2566

3 มิถุนายน พ.ศ.2566 "วันต้นไม้แห่งชาติ"

(ผู้อ่าน 72 คน)

วันที่ 25 เม.ย. 2566

การขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรม

(ผู้อ่าน 106 คน)

วันที่ 12 ส.ค. 2565

ป่าไม้แต่ละชนิดกักเก็บCO2เท่าไหร่?

(ผู้อ่าน 57 คน)

วันที่ 12 ก.ค. 2565

การทำบ่อดักไขมันในครัวเรือน

(ผู้อ่าน 55 คน)

วันที่ 5 เม.ย. 2565

การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน

(ผู้อ่าน 53 คน)

วันที่ 10 พ.ค. 2564

รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

(ผู้อ่าน 147 คน)

No results found

เลื่อนลง